VW Lupo Badge – Fresco Green Enamel

VW Lupo Badge - Fresco Green Enamel